skip to main content

Nitrosospira sp. Nsp44(SRR5852751)