skip to main content

Burkholderia eburnea LMG 29537(SRR5216988)