skip to main content

Cnuella takakiae DSM 26897(SRR5189251)