skip to main content

Nitrosospira sp. 1 Nsp1(SRR5007110)