skip to main content

Xenorhabdus mauleonii DSM 17908(SRR4235408)