skip to main content

Kitasatospora azatica KCTC 9699(SRR4063389)