skip to main content

Kitasatospora azatica KCTC 9699(SRR3723715)