skip to main content

Mitsuaria sp. BK041(SRR10915563)