skip to main content

Kribbella shirazensis DSM 45490(SRR10032846)