skip to main content

NextSeq 500 sequencing; RNA-seq of Nematostella NvLsd1 mutants(ERR4583422)